Optreden boeken


Repertoire
Het repertoire van Het Musiforum bestaat uit bekende Opera, Licht-Klassieke en Populaire melodieën.
In de kerstperiode hebben wij een aangepast programma. In de ouderencentra zingen we tussendoor bekende meezingers, o.a. van Toon Hermans, Wim Sonneveld en Louis Davids.
Ook hebben wij enkele solisten in het koor die mooie solo's zingen, o.a. Henny van der Graaf.

Tijd
In principe treden we ieder moment van de dag en week op. Op de middag en de avond. Ook op de zondagmiddag zijn wij graag geziene gasten.
Ons optreden duurt meestal twee maal 3 kwartier, met een pauze van ongeveer een kwartier.

Kosten
Alleen voor de verzorgingstehuizen vraagt Het Musiforum een bescheiden onkostenvergoeding.
Wilt u het tarief voor een regulier optreden weten, neem dan contact met ons op.

Belasting en sociale wetten
Daar onze stichting geen loon uitkeert, maar slechts onkosten vergoedt, zijn deze kosten niet belastbaar. Dat houdt in dat wij geen "Gageverklaring" afgeven/invullen.
Voor uw administratie ontvangt u een kopie van een zogenaamde "Inhoudingsplichtigenverklaring", die door de Belastingdienst aan ons is verleend.

Faciliteiten
Wij hebben graag de beschikking over een kleedruimte, een (gestemde) piano, een microfoon voor aankondiging en enkele stoelen.

Promotie
Indien u wenst kunnen wij u vooraf het programma toezenden.

Wilt u Het Musiforum boeken voor een optreden, dan kunt u ons e-mailen.
Vermeldt hierbij duidelijk uw naam, instelling, gewenste datums en evt. andere wensen.
Wij nemen dan z.s.m contact met u op.
U kunt natuurlijk ook bellen: Henny vd.Graaf 020-6136231.

 

naar boven